Финанси и право

Финансите и правото се намират в изключително тясна връзка помежду си, въпреки съществените си различния като науки.
В тази връзка с адв. Емил Пилев решихме да създадем настоящият продукт. Той цели да предостави на бъдещите ни клиенти възможност за обезпечено и сигурно използване на финансови инструменти, както и пълно правно обслужване за всеки бизнес.

„Значителна част от времето си прекарваме в работа. Стремим се да изкарваме повече, за да можем да си позволим по-хубава кола, по-голямо жилище и по-висок стандарт на живот. В стремежа си да имаме повече пари често нямаме време за важните за нас неща. Мисията ни е да помогнем на повече хора да бъдат финансово независими, чрез правилна система за управление на личните си финанси.“

Петър Кацарски

Какви услуги можем да предложим в областта на личните финанси и финансовите инструменти:

 • Изготвяне на цялостен личен финансов план;
 • Повишаване на финансовата култура, чрез специализирана литература и достъп до цяла академия за лични финанси;
 • Консултация и мониторинг при изграждането финансовите навици за успех;
 • Консултация за реорганизиране на финансите, при финансови проблеми;
 • Консултация при избирането на правилната застрахователна защита, спрямо целите;
 • Консултация при фирмено застраховане;
 • Имуществено застраховане;
 • Консултация при избирането на инвестиции, съобразени с целите на клиента;
 • Консултация при използване на кредитиране;

В същото време следва да обезпечим правно всички си действия, свързани с управление на финансите и текущото правно обслужване на бизнеса.

Адв. Емил Пилев

Какви услуги можем да предложим от правна страна?

 • Своевременна реакция при възникването на нов правен казус;
 • Предоставяне на необходимата информация във връзка с казуса, която да ориентира бизнеса към положителни или отрицателни последици от взетите решения;
 • Изготвяне на договори с цел оптимизация и защита на правата и законните интереси на търговското дружество;
 • Вписване на промени на обявените в Търговския регистър обстоятелства;
 • Подготовка на документи във връзка с трудово-правните отношения на търговското дружество с наетите му лица;
 • Изгодна цена за правна защита и съдействие в сравнение с извършването на еднократни плащания към адвокати по конкретни казуси;
 • Представителство на дружество пред административни органи;
 • Процесуално представителство по съдебни производства;
 • Липса на необходимост от назначаване на юрист или създаване на юридически отдел в дружеството;
 • Участие на адвокати в провеждането на бизнес срещи;
 • Събиране на вземанията на дружеството от некоректни бизнес партньори.

Можете да откриете повече за предлаганите от нас правни услуги тук.